MATE TECH-INFO

Menü megjelenítése

MATE TECH-INFO

Utolsó frissítés: 2023 november 09.

Műszaki és Informatikai Képzések Központ

Amennyiben a felvételi eljárással, annak valamely lépésével, a szükséges dokumentumokkal/igazolásokkal kapcsolatban van kérdése, az alábbi e-mail címeken érdeklődhet:
Szent István Campus: felveteli.godollo@uni-mate.hu, muszaki@uni-mate.hu
Budai Campus: tajepiteszet@uni-mate.hu, felveteli.bc@uni-mate.hu
Központi elérhetőség: felveteli.eljaras@uni-mate.hu

AZ ELEKTRONIKUS JELENTKEZÉS ÉS A DOKUMENTUMOK ELEKTRONIKUS FELTÖLTÉSÉNEK HATÁRIDEJE: 2023. NOVEMBER 15.

MESTERKÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK

Nappali munkarendű képzések

Meghirdetett képzés

Finanszírozási forma

Önköltség (félév)

Képzési idő (félév)

Minimum pontszám

Személyes megjelenést igénylő vizsgaformák

Képz. terület

agrár-műszaki rendszermérnök(5)

A

támogatott

3

50

motivációs beszélgetés (Sz)

AGRÁR

agrár-műszaki rendszermérnök(5)

K

500 000 Ft

3

50

motivációs beszélgetés (Sz)

AGRÁR

gépészmérnöki(1)(2)(4)(5)

A

támogatott

4

50

motivációs beszélgetés (Sz)

MŰSZ

gépészmérnöki(1)(2)(4)(5)

K

500 000 Ft

4

50

motivációs beszélgetés (Sz)

MŰSZ

műszaki menedzser(1)(4)(5)(6)

A

támogatott

4

50

motivációs beszélgetés (Sz)

MŰSZ

műszaki menedzser(1)(4)(5)(6)

K

500 000 Ft

4

50

motivációs beszélgetés (Sz)

MŰSZ

településmérnöki (Budapest)(1)

A

támogatott

4

50

motivációs beszélgetés (Sz)

MŰSZ

településmérnöki (Budapest)(1)

K

500 000 Ft

4

50

motivációs beszélgetés (Sz)

MŰSZ

 

Levelező munkarendű képzések

Meghirdetett képzés

Finanszírozási forma

Önköltség (félév)

Képzési idő (félév)

Minimum pontszám

Személyes megjelenést igénylő vizsgaformák

Képz. terület

agrár-műszaki rendszermérnök(3)(5)

A

támogatott

3

50

motivációs beszélgetés (Sz)

AGRÁR

agrár-műszaki rendszermérnök(3)(5)

K

500 000 Ft

3

50

motivációs beszélgetés (Sz)

AGRÁR

gépészmérnöki(1)(2)(3)(4)(5)

A

támogatott

4

50

motivációs beszélgetés (Sz)

MŰSZ

gépészmérnöki(1)(2)(3)(4)(5)

K

500 000 Ft

4

50

motivációs beszélgetés (Sz)

MŰSZ

műszaki menedzser(1)(3)(4)(5)(6)

A

támogatott

4

50

motivációs beszélgetés (Sz)

MŰSZ

műszaki menedzser(1)(3)(4)(5)(6)

K

500 000 Ft

4

50

motivációs beszélgetés (Sz)

MŰSZ

 • A szakon kötelező szakmai gyakorlatot teljesíteni. Az erről szóló pontos információkat megtalálja a szak képzési és kimeneti követelményében, illetve a tanárszakok esetében a www.felvi.hu honlapon közzétett Felsőoktatási felvételi tájékoztató A tanárképzésről c. fejezetében.
 • Választható specializációk: gépészeti mechatronika; ipari folyamatok; műszaki fejlesztő; műszaki folyamatok és járműrendszerek.
 • A levelező munkarendű képzésben az érintett hallgatókkal kötött megállapodásnak megfelelően a hallgatók tanóráira tömbösítve, a félév elején egybefüggő (szerdától szombatig), majd a félév során 5-6 alkalommal (pénteki és szombati napokon) további kötelező konzultációkra kerül sor.
 • Az egyes specializációk csak megfelelő számú jelentkező esetén indulnak.
 • A képzés helye: 2100 Gödöllő, Páter Károly u. 1.
 • Választható specializáció(k): agrobiznisz, projektmenedzsment, termelés és minőségmenedzsment.

 

Specializálódás a képzés során

Gépészmérnöki (nappali és levelező)
Adott specializáció indításának feltétele, hogy arra minimálisan 10 fő hallgató jelentkezik. Kisebb számú jelentkezés esetén a legnagyobb jelentkezői létszámmal rendelkező specializációt indítja az Egyetem.
Műszaki menedzser (nappali és levelező)
Adott specializáció indításának feltétele, hogy arra minimálisan 10 fő hallgató jelentkezik. Kisebb számú jelentkezés esetén a legnagyobb jelentkezői létszámmal rendelkező specializációt indítja az Egyetem.

A jelentkezés és a felvétel sajátos feltételei

Kreditelismerési eljárás
A kreditelismerési eljárásra az Egyetem elektronikus felületet működtet, amely a https://uni-mate.hu honlapon a Felvételi - Kreditelismerési eljárás menüpont alatt érhető el. A weboldalon megtalálhatók az egyes mesterképzések bemeneti szakjai is. Az Egyetem minden kreditelismerési kérelem benyújtására kötelezett jelentkező részére a jelentkezés során megadott e-mail címére értesítést küld a kérelem benyújtásának szükségességéről. A kreditelismerési kérelem benyújtási határideje: 2023. december 18. A kreditelismerési eljárás díja: 5.000 Ft, melyet a hivatkozott weboldalon közzétett módon kell megfizetni.

Településmérnöki (Budapest) (Nappali)
A településmérnöki mesterképzési szakon a motivációs beszélgetéshez a jelentkezőknek motivációs levelet és portfóliót (tanulmányait, szakmai tevékenységet, illetve egyéb munkáit bemutató anyagot) kell készíteniük.
A motivációs levelet és a portfóliót a 2024. január 9-11. közötti időtartamban megrendezésre kerülő online motivációs beszélgetésen kell bemutatni. A portfólió elkészítésének részletes tartalmi és formai követelményei az alábbi linken elérhető: https://tajepiteszet.uni-mate.hu/felv%C3%A9teliz%C5%91knek

Felvételi pontok számítása

Általános szabályok
A jelentkezés benyújtása előtt a jelentkező mindenképpen tanulmányozza a www.felvi.hu honlapon a Felsőoktatási felvételi tájékoztató 3. sz. táblázatát, amelyben megtalálható, hogy az adott mesterképzésre való jelentkezéshez milyen alapképzésben szerzett oklevél szükséges. Ha ez alapján nem rendelkezik teljes kreditértékű oklevéllel, úgy a megjelölt felsőoktatási intézménynél ún. előzetes kreditelismerési eljárást kell kezdeményeznie. Részletes információk az érintett intézményektől kérhetők. A felvételi eljárás során a kreditelismerési határozatot NEM kell benyújtani! A további tudnivalók megtalálhatók az Előzményként elfogadott szakok, kreditelismerés c. fejezetben.
Mesterképzés esetén a jelentkező teljesítményét 100 pontos rendszerben kell értékelni, amely tartalmazza a többletpontokat is. Azon jelentkezők számára, akik esélyegyenlőség jogcímen többletpontra jogosultak, jogcímenként külön-külön kell meghatározni a maximálisan kapható pontokat, és az összes jogcímet figyelembe véve – az esélyegyenlőségben részesítendők többletpontja – nem lehet több 10 pontnál, és nem lehet kevesebb 1 pontnál.

Intézményi szabályok
Az Egyetem a mesterképzéseknél egységes felvételi pontrendszert alkalmaz az alábbiak szerint:

 1. Maximum 50 pont szerezhető a mesterképzés bemeneti feltételeit teljesítő szakon szerzett oklevél oklevélátlaga alapján. Amennyiben a jelentkező oklevele nem tartalmazza az oklevélátlagot, akkor azt oklevélmelléklettel, törzslapkivonattal vagy leckekönyvvel szükséges igazolnia. A számítás módja: oklevélátlag két tizedesjegyes számértéke szorozva 10-zel és a matematikai kerekítés szabályai szerint egész számra kerekítve. Amennyiben a jelentkező az oklevélátlagot nem igazolja, akkor az alábbiak szerint történik a pontszámítás az oklevél minősítését alapul véve és számértékre konvertálva: elégséges minősítésű oklevél esetén: 2x10, közepes minősítésű oklevél esetén: 2,5x10, jó minősítésű oklevél esetén: 3,5x10, jeles minősítésű oklevél esetén: 4,5x10, kiváló minősítésű oklevél esetén: 4,8x10). Oklevélátlag hiányában az oklevél minősítése alapján számítandó felvételi pontok rögzítéséhez, amennyiben az oklevél nem tartalmaz minősítést sem, az oklevélmelléklet vagy leckekönyv benyújtása szükséges.
 2. Motivációs elbeszélgetés alapján 40 pont.

A motivációs elbeszélgetést online módon bonyolítják le az egyes szakoknál megadott időpontban/időintervallumban. A motivációs elbeszélgetés online elérési útjáról az Egyetem minden jelentkezőt elektronikus üzenet formájában értesít a felvételi jelentkezés során megadott e-mail címén.

 1. A többletpontokról röviden

A jelentkezők részére több jogcímen adható többletpont, de a megszerzett többletpontok összege nem haladhatja meg a 10 pontot.
Nyelvtudásért abban az esetben jár a többletpont, ha a jelentkezőnek

 • legalább egy középfokú vagy felsőfokú nyelvvizsga bizonyítványa vagy azzal egyenértékű dokumentuma van, vagy
 • két eltérő nyelvből van a pontszámítás részét képző szintű nyelvvizsga-bizonyítványa vagy azzal egyenértékű dokumentuma.

Publikáció jogcímén kizárólag tudományos folyóiratban megjelent publikáció alapján adható többletpont.

Településmérnöki (Budapest) (Nappali)
A motivációs beszélgetés pontszámában a motivációs levél és a portfólió értékelését is figyelembe veszik.

Felvételi pontok összefoglalva:

 • motivációs beszélgetés: maximum 40 pont;
 • oklevélátlag alapján: maximum 50 pont;
 • többletpontok: maximum 10 pont.

Többletpontok minden szak esetében: maximum 10 többletpont adható.

 • Esélyegyenlőségi maximális pont: 10 pont

fogyatékosság: 5 pont
gyermekgondozás: 5 pont
hátrányos helyzet: 5 pont

 • nyelvvizsga / felsőfokú (C1) komplex: 5 pont
 • 1. nyelvvizsga / középfokú (B2) komplex: 3 pont
 • 2. nyelvvizsga / felsőfokú (C1) komplex: 10 pont
 • 2. nyelvvizsga / középfokú (B2) komplex: 5 pont
 • intézményi TDK 1-3. hely: 5 pont
 • matematika szigorlat: 5 pont
 • mechanika szigorlat: 5 pont
 • OTDK 1-3. hely: 10 pont
 • OTDK részvétel: 3 pont
 • publikáció: 5 pont
 • sporteredmény: országos bajnokság 1-3. hely: 3 pont
 • sporteredmény: Világ- és Európa-bajnokság 1-3. hely: 5 pont
 • szakmai tevékenység: 4 pont
 • tudományos konferencia részvétel: 3 pont

A motivációs beszélgetések időpontjai

A motivációs beszélgetés pontos időpontjáról minden jelentkezőt értesíteni fogunk, továbbá közvetlenül a beszélgetést megelőzően meg fogjuk küldeni a beszélgetés videókonferencia linkjét.

Választható szak

Vizsgatárgy

Képz.
szint

Munkarend

Fin. forma

Vizsga időpontja

Vizsgadíj

agrár-műszaki rendszermérnök

motivációs beszélgetés

M

N

A/K

2024.01.08-12.

-

gépészmérnöki

motivációs beszélgetés

M

N

A/K

2024.01.08-12.

-

műszaki menedzser

motivációs beszélgetés

M

N

A/K

2024.01.08-12.

-

településmérnöki (Budapest)

motivációs beszélgetés

M

N

A/K

2024.01.09-11.

-

agrár-műszaki rendszermérnök

motivációs beszélgetés

M

L

A/K

2024.01.08-12.

-

gépészmérnöki

motivációs beszélgetés

M

L

A/K

2024.01.08-12.

-

műszaki menedzser

motivációs beszélgetés

M

L

A/K

2024.01.08-12.

-

 

Csatolandó dokumentumok

A jelentkezéshez szükséges benyújtandó dokumentumokkal kapcsolatos általános információk megtalálhatók a www.felvi.hu honlapon közzétett Felsőoktatási felvételi tájékoztató 3. fejezetében.

Szak

Képz. szint

Munkarend

Dokumentumok

minden szak

 

 

Felvétel feltétele: felsőfokú oklevél, oklevélmelléklet/leckekönyv
Többletpontokat igazoló és egyéb, jelentkezéshez kapcsolódó dokumentumok: fogyatékosság igazolása, gyermekgondozás igazolása, hátrányos helyzet igazolása, nyelvvizsgát igazoló dokumentum, OTDK/TDK igazolás, sporteredmény igazolása, szakmai tevékenység igazolása

 

Bővebb tájékoztatás az egyes képzésekről az alábbi elérhetőségeken kérhető:

Agrár-műszaki rendszermérnök (nappali és levelező)
Dr. Kári-Horváth Attila egyetemi docens (06-28-522-000/1491-es mellék, Kari-Horvath.Attila@unimate.hu)

Gépészmérnöki (nappali és levelező)
Lágymányosi Attila adjunktus (06 28 522-000/1481 mellék, lagymanyosi.attila@uni-mate.hu)

Műszaki menedzser (nappali és levelező)
Dr. Kovács Imre mesteroktató (06 28 522-000/1441-es mellék, kovacs.imre@uni-mate.hu)

​​​​​​​Településmérnöki (Budapest) (nappali)
Budai Campus – Tájépítészeti, Településtervezési és Díszkertészeti Intézet, Intézeti Titkárság (tajepiteszet@uni-mate.hu, 06-1-305-7291)