A V4 mezőgazdasági termelők képzése a környezetvédelem és a talajvíz technikáiról

A V4 mezőgazdasági termelők képzése a környezetvédelem és a talajvíz technikáiról

Utolsó frissítés: 2021 október 21.

2018-ban az egyetemek egy csoportja sikeres kutatást végzett egy projekten a Visegrádi Alapon belül. A kimeneteket írásos formában, elektronikus úton biztosították a projekt weblapjain, szabadon elérhetően és letölthetően a széles nyilvánosság számara. A projekt célja, hogy a fent említett projekt eredményeivel kapcsolatos információkat a legszélesebb célcsoportra terjessze. A projekt elsősorban gyakorlati szemináriumok és előadások formájában valósul meg a V4 összes országában. A javasolt projektben korábban együttműködő partnerek rotációja zajlik, a projekt koordinátora a nyitrai Mezőgazdasági Egyetem lesz. A projekt partnerei a következők: Nyitrai Szlovák Mezőgazdasági Egyetem, Szlovákia,  Köztársaság, Mendel Egyetem, Brno, Csehország, Mezőgazdasági Egyetem, Krakkó, Lengyelország, Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Karcagi Kutatóintézet, Magyarország.
 
A workshopokon a 21170049 (2018) számú projekt alapján létrehozott platform főleg az elméleti bázis létrehozására összpontosított egy célcsoport számára, beleértve az agrotechnikai, műszaki és szervezési intézkedések komplexumát, amely a hatékonyabb vízgazdálkodáshoz és vízforrásokhoz vezet, valamint biotechnikai és szervezési intézkedések csoportját, amelyek növelik a talajban lévő víz visszatartó képességét. A bemutatott projekt elsődleges célja az elméleti ismeretek gyakorlati kiterjesztése a kis és közepes méretű agronómusok, valamint a nagy mezőgazdasági komplexumok célcsoportjára. A mezőgazdaság szerkezete és helyzete azonban jelentősen eltér a V4 országaiban. Szlovákia óriási problémája a talajviszonyok széttagoltsága.

Módszertani útmutató a projekten belüli szakmai előadások előadóinak

Szakmai előadások terve

Prezentáció layout

Training of farmers V4 in techniques for environmental protection and soil water management

Project website where all lectures and presentations are currently in national and English