Pályázatok, ösztöndíjak

Tartalom megjelenítő

TUEP mentori pályázat

Fiatal mentoráltak jelentkezése a MATE Tudományos Utánpótlást Elősegítő Programjába (TUEP)

Tisztelt Hallgatók!

A Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem (a továbbiakban: Egyetem vagy MATE) Tudományos Utánpótlást Elősegítő Programot (TUEP) indít az Egyetem oktatói és kutatói szakember-utánpótlása elősegítése érdekében.

A Program célja:

· Új tehetségek bevonzása a MATE Intézményfejlesztési Tervében stratégiai irányaiként meghatározott oktatási és kutatási feladataiba.

· Mentorálási modellek, az oktatók-kutatók mentorálási kompetenciáinak fejlesztése.

· A fiatalok önálló oktatóvá / kutatóvá fejlődésének támogatása.

Összességében: a MATE oktatói, kutatói állományának fejlesztése, az oktatás és kutatás hazai és nemzetközi versenyképességének növelése.​​​​​​​

A Programba mentoráltak (fiatal oktató-kutató jelöltek) jelentkezését várjuk 2022. augusztus 7-ig.

A Program futamideje:

· Az első periódus időtartama: 6 hónap, amely további 6 hónappal meghosszabbítható a mentor javaslatára, ha a kutatónak a doktori képzésbe való jelentkezéséig maximálisan 6 hónap időtartamra van szüksége.

· A második periódus időtartama: 24 hónap, melynek feltétele, hogy a kutató az első periódust sikeres doktori felvételivel zárja.

· Sikeres komplex vizsga, kiváló kutatói teljesítmény esetén a második periódust az Egyetemi Doktori és Habilitációs Tanács további 24 hónappal meghosszabbíthatja a mentor javaslatára.

Ki lehet mentorált fiatal oktató-kutató?

· A Programba 30 év alatti, szakirányú osztatlan képzésben, vagy MSc szakon diplomát szerzett, vagy a képzés utolsó évében lévő hallgatók jelentkezhetnek, legalább jó rendű diplomával (hallgató esetén az utolsó lezárt félév átlaga legalább jó rendű), akik még nem nyertek felvételt doktori képzésbe.

Mit kínál a Program?

· az első 6 (vagy 12) hónapban teljes munkaidős munkaviszonyt a MATE valamely intézetében (ahol a mentor dolgozik);

· a doktori képzés ideje alatt az ösztöndíjas képzésre felvételt nyert mentoráltak részére heti 15 órás munkavégzésre munkaszerződést, az önköltséges képzési formában lévők teljes munkaidőben továbbfoglalkoztatásra kerülnek;

· a program teljes ideje alatt egyéb támogatások, pl. szakmai fejlődéshez kapcsolódó képzéseken, fórumokon való részvétel (konferencia, tanfolyam, szakirányú továbbképzés), doktori tanulmányokhoz közvetlenül kapcsolódó támogatás (tandíj átvállalása, fokozatszerzéshez szükséges 2. élő idegen nyelv megszerzésének támogatása, fokozatszerzési eljárási díj, fokozatszerzéshez kapcsolódó egyéb dologi költségek);

· a felsőoktatási tudományos életpálya lehetőségét.

A fiatal mentorált munkáját mentor segíti. A mentor interjú keretében győződik meg a fiatal mentorált jelölt kutatómunkára való alkalmasságáról, illetve motiváltságáról. A mentor ad tájékoztatást a Programról, a fiatal mentorált feladatairól és kötelezettségeiről.

A munkaviszony létesítésének várható időpontja: 2022. harmadik negyedév.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. augusztus 7.

A pályázat benyújtásának módja: Erdeiné Dr. Késmárki-Gally Szilvia programkoordinátor e-mail címére (Erdeine.Kesmarki-Gally.Szilvia@uni-mate.hu) szükséges eljuttatni. Kizárólag a programkoordinátorhoz elküldött pályázatok kerülnek értékelésre.

Benyújtás határideje: