Pályázatok, ösztöndíjak

Tartalom megjelenítő

Fiatal mentoráltak jelentkezése a MATE Tudományos Utánpótlást Elősegítő Programjába (TUEP)

Tisztelt Hallgatók!

A Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem (a továbbiakban: Egyetem vagy MATE) Tudományos Utánpótlást Elősegítő Programot (TUEP) indít az Egyetem oktatói és kutatói szakember-utánpótlása elősegítése érdekében.

A Program célja:
•    Új tehetségek bevonzása a MATE Intézményfejlesztési Tervében stratégiai irányaiként meghatározott oktatási és kutatási feladataiba.
•    Mentorálási modellek, az oktatók-kutatók mentorálási kompetenciáinak fejlesztése.
•    A fiatalok önálló oktatóvá / kutatóvá fejlődésének támogatása.
Összességében: a MATE oktatói, kutatói állományának fejlesztése, az oktatás és kutatás hazai és nemzetközi versenyképességének növelése.

A Programba mentoráltak (fiatal oktató-kutató jelöltek) jelentkezését várjuk 2023. január 31-ig.

​​​​​​​​​​​​
A Program futamideje:
•    Az első periódus időtartama: 6 hónap, amely további 6 hónappal meghosszabbítható a mentor javaslatára, ha a kutatónak a doktori képzésbe való jelentkezéséig maximálisan 6 hónap időtartamra van szüksége.
•    A második periódus időtartama: 24 hónap, melynek feltétele, hogy a kutató az első periódust sikeres doktori felvételivel zárja. Sikeres komplex vizsga, kiváló kutatói teljesítmény esetén a második periódus további 24 hónappal meghosszabbítható.

Ki lehet mentorált fiatal oktató-kutató?
•    A Programba 30 év alatti, szakirányú osztatlan képzésben, vagy MSc szakon (legalább jó rendű) diplomát szerzett, vagy a képzés utolsó évében (az utolsó lezárt félév átlaga legalább jó rendű) lévő hallgatók jelentkezhetnek, akik még nem nyertek felvételt doktori képzésbe.

Mit kínál a Program?
•    az első 6 (vagy 12) hónapban teljes munkaidős munkaviszonyt a MATE valamely intézetében (ahol a mentor dolgozik);
•    a doktori képzés ideje alatt az ösztöndíjas képzésre felvételt nyert mentoráltak részére heti 15 órás munkavégzésre munkaszerződést, az önköltséges képzési formában lévők teljes munkaidőben továbbfoglalkoztatásra kerülnek;
•    a program teljes ideje alatt egyéb támogatások (pl. szakmai fejlődéshez kapcsolódó képzéseken, fórumokon való részvétel, 2. élő idegen nyelv megszerzésének támogatása);
•    a felsőoktatási tudományos életpálya lehetőségét.

A fiatal mentorált munkáját mentor segíti. A mentor interjú keretében győződik meg a fiatal mentorált jelölt kutatómunkára való alkalmasságáról, illetve motiváltságáról. A mentor ad tájékoztatást a fiatal mentorált feladatairól és kötelezettségeiről.

A munkaviszony létesítésének várható időpontja: 2023. első negyedév.
A pályázat benyújtásának határideje: 2023. január 31.
A pályázat benyújtásának módja: Dr. Erdeiné Dr. Késmárki-Gally Szilvia programkoordinátor e-mail címére (Erdeine.Kesmarki-Gally.Szilvia@uni-mate.hu) szükséges eljuttatni. Kizárólag a programkoordinátorhoz elküldött pályázatok kerülnek értékelésre.

Benyújtás határideje: