Képzések

Tartalom megjelenítő

Utolsó frissítés: 2023 november 13.

Additív gyártástechnológiai szakember szakirányú továbbképzés

MIND

Gödöllő

szakirányú továbbképzés

Képzés munkarendje:

levelező

Képzési idő:

2 félév

Önköltség díja levelező munkarenden:

450000 Ft/félév

Virtuális képzési központ:

MATE TECH-INFO


Képzésért felelős intézet: Műszaki Intézet

A képzés célja:
A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik az itt megszerzett ismereteikkel, beleértve az additív technológiák alapanyagaival, termelési és tervezési folyamatainak ismeretével, valamint az additív technológiák alkalmazásával képesek összefüggő feladatok ellátására, problémák megoldására mind a termék- és gyártástervezés, mind az irányítási és ellenőrzési folyamatok megoldása terén.

Képzési terület: műszaki
Kreditek száma: 60
Képzés indításának féléve: őszi félév
Képzési helyek: Gödöllő
Munkarend: levelező
Képzés nyelve: magyar
Finanszírozási forma: önköltséges
Önköltségi díj: 450.000 Ft/félév
Képzési idő: 2 félév
Minimális indítási létszám: 8 fő
Maximális felvehető létszám: 18 fő

Képzés gyakorisága: 5 alkalom, havonta általában egy hétvégén péntek-szombat.

Részvétel feltétele: bármely alapképzésben (ideértve a főiskolai végzettséget is) szerzett végzettség.

Az ideális jelentkező:
Műszaki beállítottságú, a modern technikák iránt érdeklődik, szakmai igényesség iránt elkötelezett, problémafelismerő és kreatív megoldó készségű, a korszerű informatikai eszközök alkalmazására, kezelésére nyitott.

Szakirányú továbbképzésben megszerezhető szakképzettség neve: additív gyártástechnológiai szakember.

A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek, személyes adottságok, készségek, a szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben:
Tudása:
Ismeri:

–    az additív gyártási anyagok (kerámiák, polimerek, fémek) alapismereteit és fémporok előállítását, fejlesztését;
–    az additív technológiák megismerése és összehasonlítása hagyományos technológiákkal, additív, szubtraktív és hibrid technológiák;
–    a terméktervezési ismeretek, reverse engineering, rapid prototyping, generative design, topológiai optimalizálási ismeretek elsajátítása;
–    a tervezett alkatrészek és termékek digitális prototípusának additív előállításához történő szoftveres konvertálása;
–   a Post-manufacturing (befejező megmunkálás, felületkezelés, hőkezelés stb.) megismerése;
–    az előállított alkatrészek és termékek vizsgálata (anyagvizsgálat, szerkezetvizsgálat, maradó feszültség, anizotrópia, funkcionális tesztek);
–    additív gyártási eljárás széles területeken történő alkalmazása (űripar, repüléstechnika, járműipar, egészségipar, termékfejlesztés).
Képességei:
Képes:
–    képes szakterületének megfelelően, szakmailag adekvát módon szóban és írásban kommunikálni;
–    képes az additív gyártástechnológia területén felmerülő szakmai problémák hatékony kezelésére és megoldására;
–    képes szakmai feladatok csoportmunkában való elvégzésére;
–    etikus viselkedés.
Attitűdje:
A szakirányú továbbképzésen végzett hallgató
–    nyitott a műszaki szakterület alapozó általános és specifikus ismereteire;
–    betartja a munkavégzés és munkavállalás jogi szabályrendszerét;
–    törekszik arra, hogy döntéseit a jogszabályok és az etikai normák teljes körű figyelembevételével hozza meg.
Autonómiája és felelőssége:
A szakirányú továbbképzésen végzett hallgató
–    az additív technológiákhoz kapcsolódó berendezések üzemeltetési területén önállóan képes döntések meghozatalára;
–    saját munkájának eredményeit reálisan értékeli;
–    váratlan döntési helyzetekben is önállóan képes a munkavégzésre, a szakmai döntések meghozatalára;
–    a szakterületét megalapozó nézeteket felelősséggel vállalja;
–    felelősséget érez a fenntartható fejlődésért.

A szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök és a főbb ismeretkörökhöz rendelt kreditérték:
Alapismeretek: 16 kredit: Fém,és polimer anyagismereti alapok, Additív felületi jellemzők és technológiák, 3D CAD modellezés és reverse engineering.
Differenciált szakismeretek: 32 kredit: Additív gyártás (AM) alkalmazása, gyártás integráció, Polimerek és fémek nyomtatása, AM alapanyagok, AM tervezési sajátosságok, gyártás optimalizálás, AM utómunkálatok, minőségbiztosítás.
Kötelezően választott ismeretek: 8 kredit: CAM/CNC technológiák, Különleges felületi technológiák, Integrált gyártórendszerek.
Szakdolgozat: 4 kredit. Szakdolgozat általános útmutatás és feladatspecifikus konzultációk

A szakdolgozat/diplomadolgozat típusa és kreditértéke: szakdolgozat, 4 kredit.

Jelentkezési határidő: 2022. augusztus 15.

Jelentkezés módja: a https://uni-mate.hu honlap Felvételi – Szakirányú továbbképzések menüpontja alatt elérhető jelentkezési lapon.

Csatolandó dokumentumok:
-    oklevél szkennelt változata, kétnyelvű oklevél esetén mindkét oldal szkennelt változata.

Képzés kezdete: 2022. szeptember 29.

Egyéb információk: -

Kapcsolattartó/szakfelelős:
Név: Dr. Zsidai László  egyetemi docens
Cím: 2100 Gödöllő, Páter Károly út 1.
E-mail cím: zsidai.laszlo@uni-mate.hu
Telefonszám: 06 28 522-000 / 1495 mellék
Honlap: https://uni-mate.hu