GINOP-2.3.3-15-2016-00015

GINOP-2.3.3-15-2016-00015

A projekt azonosító száma:

GINOP-2.3.3-15-2016-00015

A Kedvezményezett neve (konzorcium vezető):

MAGYAR AGRÁR- és ÉLETTUDOMÁNYI EGYETEM

A projekt címe:

Csúcstechnológiákra épülő Növénytudományi tudás- és szolgáltató központ K+F infrastruktúrájának fejlesztése

A szerződött támogatás támogatási összege:

902.374.920 Ft

A támogatás mértéke:

100 %

MATE támogatási összeg:

902.374.920 Ft (A Pannon Egyetem által átadott, a MATE-n ténylegesen felhasználható támogatás összege: 513.564.320,- Ft)

A támogatás mértéke

100 %

Finanszírozó alap: 

 Európai Regionális Fejlesztési Alap

Konzorciumi tagok

PANNON EGYETEM

A projekt kezdési időpontja:

2016. június 01.

A projekt befejezési dátuma:

2022. szeptember 30.

A projekt fenntartási időszak vége: .

2027. december 31

A projekt fő megvalósítási helyszíne:

Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Georgikon Campus (8360 Keszthely, Festetics u. 7.  4293/1 hrsz)

A projekt másodlagos helyszínei

Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Georgikon Campus (8360 Keszthely, Deák Ferenc u. 57.  1206/10 hrsz)

Pannon Egyetem Műszaki Informatikai Kar (8200 Veszprém, Egyetem u. 10.; 5044 hrsz )

A projekt tartalmának bemutatása: A projekt alapvető célkitűzése, hogy a nagy hagyományokkal rendelkező keszthelyi Georgikon kutatóbázisa és K+F eszközrendszere felzárkózhasson a XXI. század nemzetközi tudományos kiválósági műhelyektől alapvetően elvárt műszaki színvonalhoz. A fejlesztések komplex, egymásra épülő elemeket és modulokat is tartalmaznak a kutatásoknak teret biztosító épületek-, kísérleti üvegház-, kiszolgáló létesítmények felépítésétől, a mezőgazdasági jellegű gépek, automatizált berendezések, különböző K+F eszközök, kémiai analitikai műszerek, biológiai anyagvizsgálati és molekuláris genetikai eszközök beszerzéséig.

A növénytudományi kutatások infrastruktúrájának megvalósuló fejlesztése a korszerű molekuláris biológiai, biotechnológiai módszerekkel megalapozott növénynemesítés révén lehetővé teszi, a növényi betegségekkel és kártevőkkel szembeni rezisztenciát magukban hordozó, szaporítóanyagok előállítását, amely az alacsony környezeti terheléssel járó új termesztéstechnológiai és növényvédelmi eljárások kidolgozásával párosulva hozzájárulnak a nagy hozzáadott értékű egészséges és helyi élelmiszerek előállításához, azok piacra jutásához.

Az elnyert támogatásból megvalósuló kutatási infrastruktúra számos kutató számára teremti meg a lehetőséget modern eszközökkel történő tudományos munkába való bekapcsolódásra, új kutatási irányok megnyitására és életpályájuk sikeres kiteljesedésére.

A fejlesztés megteremti a nagy nemzetközi kutatási hálózatokhoz történő kapcsolódás lehetőségét is, valamint nemzetközi K+F+I pályázatok pénzügyi forrásainak sikeresebb elérését, lehívását.

A projekt kifejezett célja az innovációban érdekelt hazai agrár- és élelmiszeripari vállalkozások K+F szolgáltatási igényeinek kiszolgálása, beleértve a kis- és középvállalkozásokat is.

További információk: https://georgikon.hu/ginop/ felületen, Dr. Tóth Zoltán egyetemi docens, projekt szakmai vezető; e.-mail: toth.zoltan@uni-mate.hu telefonszám +36-83-545-043

Máté Ferenc projektmenedzser; e-mail: mate.ferenc@uni-mate.hu telefonszám: +36-83-545-139

​​​​​​​