Új Nemzeti Kiválósági Program 2022/23.

Új Nemzeti Kiválósági Program 2022/23.

ÚJ NEMZETI KIVÁLÓSÁGI PROGRAM


Az Új Nemzeti Kiválósági Program (a továbbiakban: ÚNKP) célja, hogy támogassa a hazai kutatói és alkotóművészi utánpótlást, a tudományos és művészeti pályán való elindulást, majd pályán tartást, valamint a nemzetközi szinten is kiváló tapasztalt kutatók és alkotók kutatómunkáját. A program 2022. évben meghirdetésre kerülő ösztöndíjpályázatai a felsőoktatásban részt vevő hallgatói, kutatói kiválóságot támogatják olyan – alapképzésben, mesterképzésben vagy doktori képzésben részt vevő – hallgatók, doktorvárományosok, valamint fiatal oktatók, kutatók támogatásával, akik a felsőoktatási intézményben eredményes kutatási és alkotói tevékenységet folytatnak. A program minden tudomány- és művészeti területet figyelembe véve kívánja elősegíteni a tudományos kutatásokat és az innovációt.

A pályázati felhívások a http://www.unkp.gov.hu/​​​​​​​ oldalon érhetőek el.


A pályázattal kapcsolatban felvilágosítást és segítséget nyújt:

- koordinátor:
•    Dr. Helyes Lajos, egyetemi tanár, Doktori és Habilitációs Tanács elnöke
2100 Gödöllő, Páter K. u. 1.,

- ügyintézők:
    Doktori hallgatói, Tudománnyal Fel!, Bolyai+ és Tehetséggel fel! kategóriákban:
•    Törökné Hajdú Mónika
2100 Gödöllő, Páter K. u. 1., Főépület, földszint 2. iroda
+36-(28)-522-000/1058
•    
    Felsőoktatási alap- és mesterképzés kategóriákban:
•    Megyeri Ágnes
2100 Gödöllő, Páter K. u. 1., Főépület, földszint 7. iroda
+36-(28)-522-000/1056


Az ÚNKP szerződés 3.1. pontja alapján az Ösztöndíjas vállalja, hogy az ösztöndíjas időszak lezárását követően, legkésőbb 2023. szeptember 8. napjáig a Pályázati Kiírásban meghatározott formai és tartalmi előírások betartásával szakmai záró beszámolót készít és nyújt be az Egyetem részére. A szakmai záró beszámolók minősítését az Egyetem legkésőbb 2023. október 2. napjáig végzi el.

A záróbeszámoló mintalapja, illetve a témavezetői konzultációs lap innen letölthető:
Záróbeszámoló mintalap
Konzultációs mintalap

 

A 2022/23. tanévi pályázat ösztöndíjasai:

Pályázati
kód                                     Kutatási téma címe
ÚNKP-22-1-I-MATE-18.         Ideál, karakter, báb
ÚNKP-22-1-I-MATE-11.         Antibiotikum rezisztens mikroszervezetek és rezisztencia gének azonosítása mikroműanyagok
ÚNKP-22-1-I-MATE-7.          A borturizmus helyzete és fejlesztési lehetőségei a megváltozott piaci környezetben
ÚNKP-22-1-I-MATE-16.        Mikroműanyag szennyezők felületéről izolált
ÚNKP-22-1-I-MATE-12.        A kriptovalutákban rejlő kockázatok elemzése, s a stablecoinok szerepe a kockázatok mérséklésében
ÚNKP-22-1-I-MATE/1.          Szántóföldi talaj N2O kibocsátásának időbeli változásai különböző tápanyagutánpótlás és talajművelés mellett
ÚNKP-22-1-I-MATE-20.        Természetes táptalaj-adalékok hatása in vitro orchidea szaporításban
ÚNKP-22-1-I-MATE-5.          Agroökológia alapelveinek megvalósulása a gyakorlatban
ÚNKP-22-1-I-MATE-17.        Vadászati létesítmények természeti környezetre gyakorolt hatásának vizsgálata országos
ÚNKP-22-1-I-MATE-2.          A paradicsom fotoszintézis-intenzitásának mérése a megvilágítás változó spektrális eloszlása mellett
ÚNKP-22-2-I-MATE/3.          Földikutyák ökológiai hatásának vizsgálata a Madarasi Marhajárás természetvédelmi területen
ÚNKP-22-2-I-MATE/31.        Entomopatogén gombák endozoochoriás terjedése gyűrűsférgekkel
ÚNKP-22-2-I-MATE/23.        Egy új halszaporítási módszer kifejlesztése (vizsgálatok a natív szeminális plazmában található szteránvázas ivarhormon hatás felmérésére halak spermatermelésére)
ÚNKP-22-2-I-MATE/20.        Különböző kukoricahibridek szárazságstressz vizsgálata
ÚNKP-22-2-I-MATE/36.        Agrárinnovációk szerepe a vidékfejlesztésben
ÚNKP-22-2-I-MATE/28.        Halszaporítási technológiai fejlesztés (indukált ívatás hím jelenléte nélkül süllő fajban, termékenyítés sperma inszemináció módszer segítségével)
ÚNKP-22-2-I-MATE/25.        Hogyan tovább székely gazdák? – Avagy Székelyföld gazdaságfejlesztési lehetőségei különös tekintettel a fiatal gazdák tevékenységének tükrében
ÚNKP-22-2-I-MATE/10.       A talajszervesanyag minőségének hatása a makroaggregátum-stabilitásra
ÚNKP-22-2-I-MATE/4.         Rezisztencia források keresése génbanki paradicsom (Solanum lycopersicum) fajokban Meloidogyne enterolobii (GRKN), Xanthomonas hortorum pv. gardneri (XANTGA), Tomato brown rugose fruit virus (ToBRFV-P1) és Tomato spotted wilt virus (TSWV-P1) kórokozó ellen.
ÚNKP-22-2-I-MATE/32.        Innovatív fatelepítési módszerek eredményessége városi fáknál
ÚNKP-22-2-I-MATE/21.        A fotoszintézis térbeli variabilitása szántóföldi kúltúrákban különös tekintettel a fluoreszcencia paraméterekre
ÚNKP-22-2-I-MATE/5.          A stressz-szint változás versenyszezonban sportlovakban.
ÚNKP-22-2-I-MATE/22.        Kukorica produkciójának és fotoszintézis-paramétereinek térbeli változatossága és az azt meghatározó tényezők
ÚNKP-22-2-I-MATE/17.        A márványrák (Procambarus virginalis) szaporodásbiológiai és populációdinamikai vizsgálatai magyarországi élőhelyeken
ÚNKP-22-2-I-MATE/34.        Mikroműanyag felületeket kolonizáló bakteriális közösségek vizsgálata a Zagyván
ÚNKP-22-2-I-MATE/1.          Az alomtojás keltethetőségének vizsgálata broiler szülőpár állományok esetében
ÚNKP-22-2-III-MATE/1         Az ázsiai márványospoloska (Halyomorpha halys) parazitáltságának értékelése
ÚNKP-22-2-III-MATE/2         Őszi búzán (Triticum aestivum) megjelenő Aspergillus fajok és azok mikotoxin termeléséhez köthető génjeinek azonosítása és vizsgálata
ÚNKP-22-2-III-MATE/3        Botrytis cinerea-val fertőzött Furmint szőlő komplex proteomikai vizsgálata
ÚNKP-22-3-I-MATE/3.        Eltérő fejlettségű téregységek gazdasági versenyképességének vizsgálata Magyarországon
ÚNKP-22-3-I-MATE/9.        Édesburgonyafajták elétrő tápanyagutánpótlási gyakorlatának hatása a terméseredményre, beltartalomra és növényfiziológiai paraméterekre
ÚNKP-22-3-I-MATE/15.        A csicseriborsó (Cicer Apietinum L.) csírázásának vizsgálata
ÚNKP-22-3-I-MATE/23.        Ökológiai hálózatok kistáji szintű alkalmazásának módszertani megalapozása
ÚNKP-22-3-I-MATE/17.        A fehér akác (Robinia pseudoacacia) hatása védett fajok fenológiájára és reprodukciójára
ÚNKP-22-3-I-MATE/25.        Tápértékjelölési rendszerek hatékonyságának vizsgálata szemkamerás mérési módszerrel
ÚNKP-22-3-I-MATE/42.        Pinus-okhoz kötődő ektomikorhizzás gombák diverzitása és molekuláris taxonómiai vizsgálata
ÚNKP-22-3-I-MATE/51.        Trópusi import gyümölcsök gombás betegségeinek felvételezése
ÚNKP-22-3-I-MATE/47.        Félvezető alapú mérési eljárások ionizáló sugárzás meghatározásához
ÚNKP-22-3-I-MATE/49.        A digitális szakadék kihívásai Észak-Magyarországon
ÚNKP-22-3-I-MATE/19.        Élőhelyi foltok minőségének térképezése kondicionális mutatók és táplálékminőség alapján őz (Capreolus capreolus) esetében
ÚNKP-22-3-I-MATE/54.        Koevolúciós kapcsolatok és taxonómiai kérdések vizsgálata a Pucciniaceae családban (Pucciniales, Basidiomycota)
ÚNKP-22-3-I-MATE/37.        Fiatal gazdálkodók/vállalkozók kihívásai az agráriumban
ÚNKP-22-3-I-MATE/2.        Különböző marhalegelők vegetációjának a cönológiai és gyepgazdálkodási összehasonlítása
ÚNKP-22-3-I-MATE/26.        Mikroműanyagok felületén kialakuló mikroszkopikus gombaközösségek vizsgálata felszíni vizekben
ÚNKP-22-3-I-MATE/8.        Lágyszárú növények alkalmazási lehetőségei hazai körülménydek között, városi környezetben
ÚNKP-22-3-I-MATE/48.      Gamma sugárzáson alapuló módszer fejlesztése az ázsiai méhatka (Varroa destructor) elleni védekezésben
ÚNKP-22-3-I-MATE/21.        Stenotrophomonas humi DIC_5-ös izolátum diklofenák-bontó képességének feltárása nagyműszeres analitikai és transzkriptomikai vizsgálatokkal.
ÚNKP-22-3-I-MATE/28.        Hazai felszíni vízből detektált ismeretlen ökotoxikológiai hatásúgyógyszerhatóanyagok vizsgálata különböző trofitási szinteken
ÚNKP-22-3-I-MATE/1.        Az üledék és a bomló avar hatása az ,,A" kád párolgására
ÚNKP-22-3-I-MATE/39.        Gonádszövet-tenyészetek visszainjektálása recipiens parlagi gyöngytyúk embriókba génmegőrzési felhasználás céljából
ÚNKP-22-3-I-MATE/53.        Nagy hidrosztatikai nyomáskezelés hatása mangalica húsok és szalonnák minőségi jellemzőire
ÚNKP-22-3-I-MATE/31.        Eltérő dózisú műtrágya hatása a talaj N2O és CO2 kibocsátására két különböző talajösszetételű hazai szántón
ÚNKP-22-3-I-MATE/5.        A profitperzisztencia vizsgálata a magyar műszaki vállalatok körében
ÚNKP-22-3-II-MATE/6.        Az Elathous agilis Németh, 2019 (Coleoptera: Elateridae) lárvájának leírása és a rokon fajok összehasonlító morfológiai elemzése
ÚNKP-22-3-II-MATE/30.        Antioxidáns védelmi rendszer aktivitás és lipidperoxidációs változások
vizsgálata koleszterindús takarmány fogyasztásának következtében nyulakban
ÚNKP-22-3-II-MATE/13.        A leander gombás betegségeinek vizsgálata
ÚNKP-22-3-II-MATE/19.        Hazánkban gyakori kozmopolita Asteraceae fajok pollenjének pollen-spóra interakción keresztül kifejeződő növényvédelmi hatása
ÚNKP-22-3-II-MATE/12.        A dió törzsinjektálásának kockázata a beporzó szervezetekre
ÚNKP-22-4-I-MATE/5.        Tetraploid nemesítési vonalak abiotikus stressztűrőképességének vizsgálata és hasznosíthatósága a rizsnemesítésben.
ÚNKP-22-4-I-MATE/6.        Alomtojások keltethetőségének vizsgálat brojler szülőpár állományokban
ÚNKP-22-4-I-MATE/13.        Lean teljesítményértékelő matematikai modell fejlesztése
 integrált standardizált normák alkalmazásával a tejelő tehenészet ágazatban
ÚNKP-22-4-I-MATE/2.        Összefüggés egyes Fusarium mikotoxinok és metabolitjaik lipidperoxidációra kifejtett hatása, valamint a membrán lipid összetétele között baromfiban
ÚNKP-22-4-I-MATE/15.        Az energiaátmenet fogalmának értelmezése a tájépítészetben
ÚNKP-22-4-II-MATE/8.        Herbicid készítmények hormonhatás vizsgálata transzgenikus hal modellszervezeten
ÚNKP-22-4-II-MATE/7.        Egyes, Fusarium penészgomba fajok által termelt, mikotoxinok hatásainak vizsgálata a redox szenzitív útvonaltól eltérő jelátviteli folyamatokon
ÚNKP-22-4-II-MATE/14.        Vállalkozói és vezetői attitűdök vizsgálata az agrárképzésben résztvevő hallgatók körében
ÚNKP-22-4-II-MATE/16.        Fitoplankton állomány horizontális és vertikális mintázat változásnak vizsgálata terepi és távérzékelési módszerekkel
ÚNKP-22-4-II-MATE/1.        Új módszerek a napraforgó (Helianthus annus L.) növények gifozát környezeti expozíciójának vizsgálatára
ÚNKP-22-4-II-MATE/4.        A szívfrekvencia-variabilitás és a kardiális autonóm modulációk mintáinak megváltozása lovakban lóasztma esetén
ÚNKP-22-4-II-MATE/15.        Az ürömlevelű parlagfű (Ambrosia artemisiifolia) virágzatán élő mikroszkopikus gombák diverzitása és hatása a pollenszezonra
ÚNKP-22-4-II-MATE/9.        Precíziós öntözés lehetőségeinek vizsgálata, különös tekintettel a levelek spektrális vizsgálatára ipari paradicsomban
ÚNKP-22-4-II-MATE/16.        Munkaerőmegtartás kihívásai eltérő generációs működés tükrében az Agrárszektorban
ÚNKP-22-4-II-MATE/11.        Az egészséges talajélet nematológiai háttértényezőinek felderítése forrópont-hidegpont analízissel intenzív zöldségtermesztésben
ÚNKP-22-4-II-MATE/18.        Iskolakertek oktatási célú használatát támogató tájépítészeti eszközrendszer kidolgozása
ÚNKP-22-4-II-MATE/2.        Az input-output árarány hatása az agrárvállalkozások termelékenységére és jövedelmezőségére
ÚNKP-22-4-II-MATE/3.        A monetáris politika stabilizálhatja-e az élelmiszerár inflációt?
ÚNKP-22-4-II-MATE/20.      Gazdaságban jelentkező sokkhatások következményei a mezőgazdaságban, kiemelten a gombaszektorban.
ÚNKP-22-4-II-MATE/21.        Optogenetika alkalmazása házityúk ősivarsejtekben
ÚNKP-22-4-II-MATE/10.        Bio-hulladékok értékteremtő hasznosítása fermentációs technológiák alkalmazásával
ÚNKP-22-5-MATE/1.        Hatékony búza törpülés vírus rezisztencia kialakítása árpában mesterséges miRNS és CRISPR/Cas9
ÚNKP-22-5-MATE/2.        A penalty analysis gyakorlati problémái
ÚNKP-22-5-MATE/3.        A magyar háztartási élelmiszerhulladék mennyiségének és összetételének meghatározása és összevetése
ÚNKP-22-5-MATE/4.        Káposztafélék feketeerűségét okozó kórokozó azonosítása, valamint az ellene alkalmazható készítmények
ÚNKP-22-5-MATE/5.        Különböző menta fajok illóolaj-tartalmának, összetételének és antibakteriális hatásának összefüggései
ÚNKP-22-5-MATE/6.        A Hévízi tó és az endemikus hévízi törpenövésű vadponty (Cyprinus carpio carpio morpha hungaricus)
ÚNKP-22-5-MATE/7.        Nemzeti kisebbségként a szomszédban, az asszimiláció viszonyrendszerének politikai földrajzi összehasonlíltó vizsgálata a horvát-magyar határ mentén élő nemzeti kisebbségeknél, különös tekintettel a hármas határok térségére
ÚNKP-22-5-MATE/8.        In vivo ovotesztisz zebradánió modell (Chili) létrehozása és érzékenységének jellemzése ösztrogénhatású
ÚNKP-22-5-MATE/10.        A szocialista fejlesztéspolitika területi vonatkozásai Magyarországon
ÚNKP-22-5-MATE/11.        Városi fákon előforduló taplógombák diverzitása és azonosítása molekuláris genetikai módszerekkel
ÚNKP-22-5-MATE/12.        A márka szerepe az alkoholos italok vásárlásában – márkasémakövetés, márkahűség és a márka
ÚNKP-22-5-MATE/11.        A meiózis hőstressz érzékenységének vizsgálata őszi búzában bioinformatikai és sejtbiológiai

 

 

​​​​​​