MATE ECONOMY

Navigációs menü

MATE ECONOMY

Gazdasági és Társadalomtudományi Képzések Központ

Amennyiben a felvételi eljárással, annak valamely lépésével, a szükséges dokumentumokkal/igazolásokkal kapcsolatban van kérdése, a megjelölt képzés helye szerinti alábbi felvételi elérhetőségeink közül válasszon:

Budai Campus:
Nagyné Végvári Andrea
Tel.: +36 1 305-7572
E-mail cím: felveteli.bc@uni-mate.hu

Szent István Campus:
Éder Zsófia
Tel.: +36 28 522-000/3800 mellék
E-mail cím: felveteli.godollo@uni-mate.hu

Kaposvári Campus:
Molik Mária, Gelencsér Tímea
Tel.: +36 82 505-800/2655 mellék, +36 82 505-800/1733 mellék
E-mail cím: felveteli.kaposvar@uni-mate.hu

Károly Róbert Campus:
Végh Ildikó
Tel.: +36 37 518-307
E-mail cím: felveteli.gyongyos@uni-mate.hu

Az elektronikus jelentkezés és a dokumentumok elektronikus feltöltésének határideje (www.felvi.hu): 2021. november 15.
(A dokumentumok - szükség esetén - postai úton is beküldhetők a következő címre: „2022. évi keresztféléves felsőoktatási felvételi jelentkezés” Oktatási Hivatal, 1443 Budapest, Pf. 220.)

MESTERKÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK

Nappali munkarendű képzések
 

Képzésszint

Munkarend

Finanszírozási forma

Meghirdetett képzés

Önköltség (félév)

Képzési idő (félév)

Kapacitás

min. < max.

Személyes megjelenést igénylő vizsgaformák

Képzési terület

M

N

A

ellátásilánc-menedzsment (Gödöllő)

támogatott

4

10 < 30

motivációs beszélgetés (Sz)

gazdaságtudományok

M

N

K

ellátásilánc-menedzsment (Gödöllő)

400 000 Ft

4

5 < 10

motivációs beszélgetés (Sz)

gazdaságtudományok

M

N

A

pénzügy (Kaposvár)

támogatott

4

10 < 30

motivációs beszélgetés (Sz)

gazdaságtudományok

M

N

K

pénzügy (Kaposvár)

400 000 Ft

4

5 < 10

motivációs beszélgetés (Sz)

gazdaságtudományok

M

N

A

regionális és környezeti gazdaságtan (Gödöllő)

támogatott

4

10 < 30

motivációs beszélgetés (Sz)

gazdaságtudományok

M

N

K

regionális és környezeti gazdaságtan (Gödöllő)

400 000 Ft

4

5 < 10

motivációs beszélgetés (Sz)

gazdaságtudományok

M

N

A

regionális és környezeti gazdaságtan (Kaposvár)(2)

támogatott

4

10 < 30

motivációs beszélgetés (Sz)

gazdaságtudományok

M

N

K

regionális és környezeti gazdaságtan (Kaposvár)(2)

400 000 Ft

4

5 < 10

motivációs beszélgetés (Sz)

gazdaságtudományok

M

N

A

turizmus-menedzsment (Gödöllő)(4)(9)

támogatott

4

10 < 30

motivációs beszélgetés (Sz)

gazdaságtudományok

M

N

K

turizmus-menedzsment (Gödöllő)(4)(9)

400 000 Ft

4

5 < 10

motivációs beszélgetés (Sz)

gazdaságtudományok

M

N

A

vezetés és szervezés (Gödöllő)(6)(9)

támogatott

4

10 < 40

motivációs beszélgetés (Sz)

gazdaságtudományok

M

N

K

vezetés és szervezés (Gödöllő)(6)(9)

400 000 Ft

4

5 < 10

motivációs beszélgetés (Sz)

gazdaságtudományok

 

Levelező munkarendű képzések

Képzésszint

Munkarend

Finanszírozási forma

Meghirdetett képzés

Önköltség (félév)

Képzési idő (félév)

Kapacitás

min. < max.

Személyes megjelenést igénylő vizsgaformák

Képzési terület

M

L

A

ellátásilánc-menedzsment (Budapest)(11)

támogatott

4

10 < 30

motivációs beszélgetés (Sz)

gazdaságtudományok

M

L

K

ellátásilánc-menedzsment (Budapest)(11)

400 000 Ft

4

5 < 10

motivációs beszélgetés (Sz)

gazdaságtudományok

M

L

A

ellátásilánc-menedzsment (Gödöllő)(11)

támogatott

4

10 < 30

motivációs beszélgetés (Sz)

gazdaságtudományok

M

L

K

ellátásilánc-menedzsment (Gödöllő)(11)

400 000 Ft

4

5 < 10

motivációs beszélgetés (Sz)

gazdaságtudományok

M

L

A

emberi erőforrás tanácsadó(1)(11)(12)

támogatott

4

10 < 40

motivációs beszélgetés (Sz)

bölcsészettudomány

M

L

K

emberi erőforrás tanácsadó(1)(11)(12)

375 000 Ft

4

5 < 10

motivációs beszélgetés (Sz)

bölcsészettudomány

M

L

A

marketing(3)(7)(11)(12)

támogatott

4

10 < 30

motivációs beszélgetés (Sz)

gazdaságtudományok

M

L

K

marketing(3)(7)(11)(12)

400 000 Ft

4

5 < 10

motivációs beszélgetés (Sz)

gazdaságtudományok

M

L

A

pénzügy (Gödöllő)(8)(11)

támogatott

4

10 < 30

motivációs beszélgetés (Sz)

gazdaságtudományok

M

L

K

pénzügy (Gödöllő)(8)(11)

400 000 Ft

4

5 < 10

motivációs beszélgetés (Sz)

gazdaságtudományok

M

L

A

vállalkozásfejlesztés (Gyöngyös)(1)(10)

támogatott

4

10 < 30

motivációs beszélgetés (Sz)

gazdaságtudományok

M

L

K

vállalkozásfejlesztés (Gyöngyös)(1)(10)

400 000 Ft

4

5 < 10

motivációs beszélgetés (Sz)

gazdaságtudományok

M

L

A

vezetés és szervezés (Budapest)(6)(9)(11)

támogatott

4

10 < 40

motivációs beszélgetés (Sz)

gazdaságtudományok

M

L

K

vezetés és szervezés (Budapest)(6)(9)(11)

400 000 Ft

4

5 < 10

motivációs beszélgetés (Sz)

gazdaságtudományok

M

L

A

vezetés és szervezés (Kaposvár)(5)(9)(11)

támogatott

4

10 < 40

motivációs beszélgetés (Sz)

gazdaságtudományok

M

L

K

vezetés és szervezés (Kaposvár)(5)(9)(11)

400 000 Ft

4

5 < 10

motivációs beszélgetés (Sz)

gazdaságtudományok

 

(1) A szakon kötelező szakmai gyakorlatot teljesíteni. Az erről szóló pontos információkat megtalálja a felsőoktatási szakképzések, az alap- és mesterképzések képzési és kimeneti követelményeiről, valamint a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről szóló 18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendeletben, illetve a www.felvi.hu honlap Szakleírások menüpontjában.
(2) A szak duális képzésként is végezhető. Részletes információk ennek feltételeiről az intézményi honlapon és a www.felvi.hu Duális képzés menüpont oldalain található.
(3) A képzéshez szakmai gyakorlat kapcsolódhat.
(4) Választható specializációk: egészségturizmus és területfejlesztés; vidéki turizmus és vidékfejlesztés.
(5) Választható specializációk: emberi erőforrás menedzsment és szervezetfejlesztés; információmenedzsment; üzletviteli tanácsadás.
(6) Választható specializációk: emberi erőforrás-menedzsment és szervezetfejlesztés; információ-menedzsment; üzletviteli tanácsadás.
(7) Választható specializáció: marketing stratégia és tervezés.
(8) Választható specializáció: vállalati pénzügy.
(9) Az egyes specializációk csak megfelelő számú jelentkező esetén indulnak.
(10) A levelező munkarendű képzésben a hallgatók tanóráira pénteken és szombaton kerül sor.
(11) A levelező munkarendű képzésben a hallgatók tanóráira péntek délután és szombaton kerül sor.
(12) A képzés helye: 2100 Gödöllő, Páter Károly u. 1.

Specializálódás a képzés során

Turizmus-menedzsment (Gödöllő) (nappali)
Az egyes specializációk elindítása a specializációra jelentkezett hallgatók létszámától függ. A specializációk elindításának feltétele minimum 10 fő jelentkezése.
Vezetés és szervezés (Budapest) (levelező)
Az egyes specializációk elindítása a specializációra jelentkezett hallgatók létszámától függ. A specializációk elindításának feltétele minimum 10 fő jelentkezése.
Vezetés és szervezés (Gödöllő) (nappali)
Az egyes specializációk elindítása a specializációra jelentkezett hallgatók létszámától függ. A specializációk elindításának feltétele minimum 10 fő jelentkezése.
Vezetés és szervezés (Kaposvár) (levelező)
Az egyes specializációk elindítása a specializációra jelentkezett hallgatók létszámától függ. A specializációk elindításának feltétele minimum 10 fő jelentkezése.

A jelentkezés és a felvétel sajátos feltételei

Kreditelismerési eljárás
A kreditelismerési eljárásra az Egyetem elektronikus felületet működtet, amely a Kreditelismerési eljárás menüpont alatt érhető el. A weboldalon megtalálhatók az egyes mesterképzések bemeneti szakjai is. Az Egyetem minden kreditelismerési kérelem benyújtására kötelezett jelentkező részére a jelentkezés során megadott e-mail címére értesítést küld a kérelem benyújtásának szükségességéről. A kreditelismerési kérelem benyújtási határideje: 2021. december 1. A kreditelismerési eljárás díja: 5.000 Ft, melyet a közzétett módon kell megfizetni.

Felvételi pontok számítása

Általános szabályok
A jelentkezés benyújtása előtt a jelentkező mindenképpen tanulmányozza a www.felvi.hu honlapon közzétett Felsőoktatási felvételi tájékoztató 3. sz. táblázatát, amelyben megtalálható, hogy az adott mesterképzésre való jelentkezéshez milyen alapképzésben szerzett oklevél szükséges. Ha ez alapján nem rendelkezik teljes kreditértékű oklevéllel, úgy a megjelölt felsőoktatási intézménynél ún. előzetes kreditelismerési eljárást kell kezdeményeznie. Részletes információk az érintett intézményektől kérhetők. A felvételi eljárás során a kreditelismerési határozatot NEM kell benyújtani! A további tudnivalók megtalálhatók a Felsőoktatási felvételi tájékoztató Előzményként elfogadott szakok, kreditelismerés c. fejezetében.
Mesterképzés esetén a jelentkező teljesítményét 100 pontos rendszerben kell értékelni, amely tartalmazza a többletpontokat is. Azon jelentkezők számára, akik esélyegyenlőség jogcímen többletpontra jogosultak, jogcímenként külön-külön kell meghatározni a maximálisan kapható pontokat, és az összes jogcímet figyelembe véve – az esélyegyenlőségben részesítendők többletpontja – nem lehet több 10 pontnál, és nem lehet kevesebb 1 pontnál.

Intézményi szabályok
Az Egyetem a mesterképzéseknél egységes felvételi pontrendszert alkalmaz az alábbiak szerint:

1.    Maximum 50 pont szerezhető a mesterképzés bemeneti feltételeit teljesítő szakon szerzett oklevél oklevél-átlaga alapján. Amennyiben a Jelentkező oklevele nem tartalmazza az oklevélátlagot, akkor azt a jelentkezőnek oklevélmelléklettel, törzslap kivonattal vagy leckekönyvvel szükséges igazolnia. A számítás módja: oklevélátlag két tizedesjegyes számértéke szorozva 10-zel és a matematikai kerekítés szabályai szerint egész számra kerekítve. Amennyiben a Jelentkező az oklevélátlagot nem igazolja, akkor az alábbiak szerint történik a pontszámítás az oklevél minősítését alapul véve és számértékre konvertálva: elégséges minősítésű oklevél esetén: 2x10, közepes minősítésű oklevél esetén: 2,5x10, jó minősítésű oklevél esetén: 3,5x10, jeles minősítésű oklevél esetén: 4,5x10, kiváló minősítésű oklevél esetén: 4,8x10). Oklevélátlag hiányában az oklevél minősítése alapján számítandó felvételi pontok rögzítéséhez, amennyiben az oklevél nem tartalmaz minősítést az oklevélmelléklet vagy leckekönyv benyújtása szükséges.
2.    Motivációs elbeszélgetés alapján 40 pont. 
A motivációs elbeszélgetést online módon bonyolítják le az egyes szakoknál megadott időpontban/időintervallumban. A motivációs elbeszélgetés online elérési útjáról az Egyetem minden jelentkezőt elektronikus üzenet formájában értesít a felvételi jelentkezés során megadott e-mail címén.
3.    A többletpontokról röviden
A Jelentkezők részére több jogcímen adható többletpont, de a megszerzett többletpontok összege nem haladhatja meg a 10 pontot.
Nyelvtudásért abban az esetben jár a többletpont, ha a Jelentkezőnek két eltérő nyelvből van a pontszámítás részét képző szintű nyelvvizsga-bizonyítványa vagy azzal egyenértékű dokumentuma. 
Publikáció jogcímén kizárólag tudományos folyóiratban megjelent publikáció alapján adható többletpont.

Felvételi pontok összefoglalva:

  • motivációs beszélgetés: maximum 40 pont és
  • oklevélátlag alapján: maximum 50 pont

Lehetséges többletpontok részletezve:
Maximum 10 többletpont adható.
Esélyegyenlőségi maximális pont: 10 pont

  • fogyatékosság: 5 pont
  • gyermekgondozás: 5 pont
  • hátrányos helyzet: 5 pont

2. nyelvvizsga / felsőfokú (C1) komplex: 10 pont
2. nyelvvizsga / középfokú (B2) komplex: 5 pont
intézményi TDK 1-3. hely: 5 pont
OTDK 1-3. hely: 10 pont
OTDK részvétel: 3 pont
publikáció: 5 pont
sporteredmény: országos bajnokság 1-3. hely: 3 pont
sporteredmény: Világ- és Európa-bajnokság 1-3. hely: 5 pont
szakmai tevékenység: 4 pont
tudományos konferencia részvétel: 3 pont

A motivációs elbeszélgetések időpontjai

A motivációs beszélgetés pontos időpontjáról minden jelentkezőt december hónapban fogunk értesíteni, továbbá közvetlenül a beszélgetést megelőzően meg fogjuk küldeni a beszélgetés videókonferencia linkjét.
 

Választható szak

Vizsgatárgy

Képzésszint

Munkarend

Vizsga időpontja

Vizsgadíj

ellátásilánc-menedzsment (Gödöllő)

motivációs beszélgetés

M

N

2022.01.03-07.

-

pénzügy (Kaposvár)

motivációs beszélgetés

M

N

2022.01.03-07.

-

regionális és környezeti gazdaságtan (Gödöllő)

motivációs beszélgetés

M

N

2022.01.06.

-

regionális és környezeti gazdaságtan (Kaposvár)

motivációs beszélgetés

M

N

2022.01.06.

-

turizmus-menedzsment (Gödöllő)

motivációs beszélgetés

M

N

2022.01.06.

-

vezetés és szervezés (Gödöllő)

motivációs beszélgetés

M

N

2022.01.03-07.

-

ellátásilánc-menedzsment (Budapest)

motivációs beszélgetés

M

L

2022.01.03-07.

-

ellátásilánc-menedzsment (Gödöllő)

motivációs beszélgetés

M

L

2022.01.03-07.

-

emberi erőforrás tanácsadó

motivációs beszélgetés

M

L

2022.01.03-07.

-

marketing

motivációs beszélgetés

M

L

2022.01.06.

-

pénzügy (Gödöllő)

motivációs beszélgetés

M

L

2022.01.03-07.

-

vállalkozásfejlesztés (Gyöngyös)

motivációs beszélgetés

M

L

2022.01.03-07.

-

vezetés és szervezés (Budapest)

motivációs beszélgetés

M

L

2022.01.03-07.

-

vezetés és szervezés (Kaposvár)

motivációs beszélgetés

M

L

2022.01.03-07.

-

 

Csatolandó dokumentumok

A jelentkezéshez szükséges benyújtandó dokumentumokkal kapcsolatos általános információk megtalálhatók a www.felvi.hu honlapon közzétett Felsőoktatási felvételi tájékoztató 3. fejezetében.
 

Szak

Képzésszint

Munkarend

Dokumentumok

minden szak

   

Felvétel feltétele: felsőfokú oklevél

Többletpontokat igazoló és egyéb, jelentkezéshez kapcsolódó dokumentumok: fogyatékosság igazolása, gyermekgondozás igazolása, hátrányos helyzet igazolása, nyelvvizsgát igazoló dokumentum, oklevélmelléklet/leckekönyv, OTDK/TDK igazolás, sporteredmény igazolása, szakmai tevékenység igazolása

 

Bővebb tájékoztatás az egyes képzésekről az alábbi elérhetőségeken kérhető

Ellátásilánc-menedzsment (Budapest) (levelező)
Dr. Gyenge Balázs egyetemi docens (06 28 522-000 / 2032 mellék, gyenge.balazs@uni-mate.hu)
Ellátásilánc-menedzsment (Gödöllő) (nappali)
Dr. Gyenge Balázs egyetemi docens (06 28 522-000 / 2032 mellék, gyenge.balazs@uni-mate.hu)
Ellátásilánc-menedzsment (Gödöllő) (levelező)
Dr. Gyenge Balázs egyetemi docens (06 28 522-000 / 2032 mellék, gyenge.balazs@uni-mate.hu)
Emberi erőforrás tanácsadó (Gödöllő) (levelező)
Dr. Kenderfi Miklós egyetemi docens (kenderfi.miklos.mate@uni-mate.hu, 06 28 522-000 / 3636 mellék)
Marketing (Gödöllő) (levelező)
Dr. Szente Viktória egyetemi tanár (szente.viktoria@uni-mate.hu)
Pénzügy (Gödöllő) (levelező)
Vajna Istvánné Dr. Tangl Anita egyetemi docens (06 28 522-000 / 1747 mellék, vajna.istvanne.tangl.anita@uni-mate.hu)
Pénzügy (Kaposvár) (nappali)
Dr. Parádi Dolgos Anett egyetemi docens (06 82 505-800 / 3401 mellék, paradi.dolgos.anett.katalin@uni-mate.hu)
Regionális és környezeti gazdaságtan (Gödöllő) (nappali)
Mezei Cecília egyetemi docens (mezei.cecilia@uni-mate.hu), dr. Bércziné Meireisz Éva ügyintéző (06 82 505-800 / 3004 mellék, berczine.meireisz.eva@uni-mate.hu)
Regionális és környezeti gazdaságtan (Kaposvár) (nappali)
Mezei Cecília egyetemi docens (mezei.cecilia@uni-mate.hu), dr. Bércziné Meireisz Éva ügyintéző (06 82 505-800 / 3004 mellék, berczine.meireisz.eva@uni-mate.hu)
Turizmus-menedzsment (Gödöllő) (nappali)
Dr. Bujdosó Zoltán egyetemi tanár (bujdoso.zoltan@uni-mate.hu), dr. Bércziné Meireisz Éva ügyintéző (06 82 505-800 / 3004 mellék, berczine.meireisz.eva@uni-mate.hu)
Vállalkozásfejlesztés (Gyöngyös) (levelező)
Dr. Tóth Eszter Ilona egyetemi docens (06 37 518-300, toth.eszter.ilona@uni-mate.hu)
Vezetés és szervezés (angol nyelven)(Budapest) (levelező)
Katona Lászlóné ügyintéző (06 28 522-000 / 1900 mellék, Katona.Laszlone@uni-mate.hu)
Vezetés és szervezés (magyar nyelven)(Gödöllő) (nappali és levelező)
Katona Lászlóné ügyintéző (06 28 522-000 / 1900 mellék, Katona.Laszlone@uni-mate.hu)